Usmeno prevođenje

Naši stručni prevodioci specijalizovani za simultano i konsekutivno usmeno prevođenje stoje vam na raspolaganju tokom poslovnih sastanaka, prezentacija, seminara, radionica i konferencija. VEGA-M ima bogato iskustvo u osiguravanju jezičke i tehničke podrške za potrebe međunarodnih konferencija i sastanaka na visokom niovu.

 

Simultano i konsekutivno prevodenje su vrste usmenog prevođenja.

 

Kod konsekutivnog prevođenja prevodilac sluša govornika, vodi beleške i kad govornik završi izlaganje, prenosi poruku na ciljnom jeziku.

 

Simultano prevođenje obavlja se tako što prevodilac preko slušalica sluša govornika i istovremeno usmeno prevodi na ciljni jezik. Prevodioci rade u timu i smenjuju se na određeno vreme.