Lektura

Nudimo lekturu tekstova svih vrsta na srpskom jeziku i na stranim jezicima. Lektura podrazumeva jezičko i stilsko ispravljanje i uređivanje teksta. Ona se odnosi na ispravljanje gramatičkih grešaka, ispravke u odabiru reči i poboljšanje stila. Posao lektora je da uoči i ispravi greške u tekstu koje se odnose na pravopis, gramatiku i sintaksu. Sadržajna koherentnost i konzistentnost nije obaveza lektora iako lektor može upozoriti o takvim nedostacima u tekstu.

 

Ukoliko je potrebna lektura teksta koji je preveden sa srpskog na neki drugi jezik, lektor tog jezika mora vrlo dobro poznavati i srpski jezik. Lektorisanje tekstova na srpskom jeziku za “VEGA-M” obavljaju profesori srpskog jezika i stručnjaci koji poznaju jezik, pravila, izuzetke i norme s višegodišnjim iskustvom. Jezička lektura preporučuje se za sve prevode namenjene štampi.