20000 sudskih prevoda i preko 300000 prevedenih strana 29 GODINA ISKUSTVA Za više od 30 svetskih jezika SUDSKI PREVODIOCI Prevođenje svih vrsta prevoda sa i na nekoliko desetina jezika PISMENO I USMENO

NAŠE USLUGE

PISMENO PREVOĐENJE

Prevodimo opšte tekstove, stručne tekstove iz različitih oblasti, internet stranice i poslovne korespondencije.

USMENO PREVOĐENJE

Naši prevodioci su specijalizovani za simultano i konsekutivno usmeno prevođenje na bilo kojoj lokaciji.

SUDSKI PREVODILAC

Overa ličnih, sudskih i javnobeležničkih dokumenata, svedočanstava i diploma pečatom sudskog tumača.

LEKTURA

Nudimo jezičko i stilsko ispravljanje i uređivanje tekstova svih vrsta na srpskom jeziku i na svim stranim jezicima.

REKLI SU O NAMA

JEZICI KOJE PREVODIMO

Jezike na koje i sa kojih prevodimo pogledajte klikom na dugme ispod.